PRESENTACIÓ DELS NOSTRES EQUIPS

30 d' octubre de 2010, festa de presentació.